Aintzane Lekunberri Zabala

Heziketan diplomaduna. Curso en Kultur Aholkularitzari eta Kultura Proiektuen Metodologiari buruzko ikastaroa el Instituto Superior de Arte I Art Barcelona-ren eskutik. Gaur egun Oasis metodologian prestatzen dago: “Pertsonak eta komunitateak piztearen artea”.

KULTIBAko bazkidea da eta bertako Aholkularitza eta laguntza ildoaren arduraduna ere bada. Esperientzia handia du gazte proiektuen zein proiektu kulturalen diseinuan eta kudeaketan. Besteak beste, ondorengo proiektuak koordinatu ditu: Eusko Jaurlaritzaren Sorkuntza Lantegiak programa, Kultura Plan Estrategikoak (Getxo Kultura, Ametx Erakunde Autonomoa, Trapagaran), kultura erakundeen eta erakunde sortzaileen araketa, WhatsART.