BITARTEKARITZA KULTURALA

Parte hartzen dugun proiektu gehienak hainbat agentez osatuta daude (pertsonez, kolektiboez, erakundeez…). Proiektuak espero ditugun emaitzetara bideratzean, dinamizatzean eta erraztean oinarritzen da bitartekari gisa egiten dugun lana, betiere partehartzaile guztien elkarlanarekin.

Garatuko ditugun bitartekaritza lanen artean, prozesu bakoitzaren helburu zehatzen arabera, ondorengoak dira azpimarragarrienak:

Entzun modu aktiboan prozesuaren agente guztiei

Antolatu taldeak, ekimenak eta ekintzak

Dinamizatu pertsonak eta baliabidea

Komunikatu prozesuaren garapena

Egituratu egitekoak

Gehitu esperientzietan eta baliabideetan oinarritutako ezagutza

Sistematizatu eta dokumentatu egindako lana

Eskualdatu ezagutza pertsonen eta lantaldeen artean

Las personas encargadas de desarrollar las labores de mediación, son al mismo tiempo actores en cada uno de los procesos y responsables de investigar el desarrollo y los resultados del proceso, mediante la sistematización del mismo y los datos obtenidos en sus diferentes momentos.

La persona mediadora se constituye en un miembro más del proyecto o proceso, si bien es imprescindible que ceda espacios de autonomía al resto de los agentes y que existan momentos en los que su participación en el proceso se relegue a un segundo plano, de cara a que el colectivo pueda desarrollar acciones de manera autónoma e independiente.

Entre los servicios que desarrollamos en esta línea podemos destacar:

ARAKETAK ETA IKERLANAK

Hainbat lan egiten ditugu, kultura eta sormen sektorearen erakundeen eta agenteen azterketarekin zerikusia dutenak. Saiatzen gara sakonki ezagutzen euren errealitatea, interesak, kezkak eta itxaropenak, zenbait erakunde publikoei haietaz jakinarazteko. Erakundeek euren politikak (bir)orientatu ditzaten.

IDAZKARITZA TEKNIKOAK

Lan ildo honek zerikusia du ekintza jarraituen diseinuarekin eta garapenarekin, administrazio publikoa eta kultura eta sormen arloetako agenteak elkar artean eragiteko zuzenduta daudenak, politika publikoen jardunbide edo programak abian jartzeko momentuan.

SEKTORE JARDUNALDIAK

Araketa lerroetan eta idazkaritza teknikoan lortutako ezagutzaren zabalkundearekin lotura duen lan ildoa da.
Lan saioak antolatzen ditugu, lortutako informazioa partekatzeari begira daudenak, talde jakintza sortzeko.

Kultura eta sormen sektorearen erakundeen eta pertsonen garapena laguntzea da geure helburua, lurraldeetan aurrerapenaren sektore estrategiko gisa finka dadin.

KULTIBAREKIN KONTAKTUAN JARRI ZAITEZ: