Pertsonak eta erakundeak aholkatzen eta laguntzen ditugu, kulturaren zentraltasunetik eta balioetatik arituz problematika konplexuei konponbide emateko.