NOLA EGITEN DUGU

“Hobeezina onaren etsai da”.  Hori da geure arauetako bat lana aurrera eramateko unean.

Argi dugu aurre egiten diegun egoera problematikoak eta erronkak zailak direla, baina bokazio handia dugu aurrean dugun errealitate bakoitza eraldatzeko eta sentsuz hornitzeko.

Lehengaia pertsonak dira eta tresnak balio kulturalak, zeinekin geure lana egiten dugun.

Zentzu horretan hauek dira geure lan egiteko modua bereizten duten elementuetako batzuk:

Entzute aktiboa geure errealitatea eta ingurua ulertzeko oinarrizko premisa bezala

Konpromisoa, geure inguruko pertsonekin, lanarekin eta emaitzarekin

Zintzotasuna, Zintzotasuna, gardentasunean eta harremanak izateko dugu eran oinarritua

Elkarrizketa, noranzko biko komunikazioaren euskarri eraginkor gisa

Aldakortasuna, testuinguruetara eta errealitatetara moldatzeko dugun gaitasunean adierazita

Banakako eta taldekoerantzukizuna lanean

Profesionaltasuna, azaldutako beharrei erantzun egokia ematen duten konponbide baliagarriak aurkezteko gaitasunean gauzatuta

Elementu hauek guztiak geure ibilbidean eta ikasitakoan oinarrituta landu ditugun osagaiekin apailatzen ditugu. Hauek dira osagai horiek:

KULTIBAREKIN KONTAKTUAN JARRI ZAITEZ: