Getxo_KreativePro_programaren_garapena_Gestión_programa_Getxo_KreativePro_Kultiba
GETXO KREATIVE PRO PROGRAMAREN GARAPENA
GESTIÓN DEL PROGRAMA GETXO KREATIVE PRO

Lan lerroa | Línea de trabajo:
Mediación cultural.

Zerbitzu mota | Tipo de servicio:
Secretaría Técnica.

Bezeroa | Cliente:
Getxolan. Getxoko Udala.

Getxolan. Ayuntamiento de Getxo

Urtea | Año:
2019

PONTE EN CONTACTO CON KULTIBA: