K_BULEGOAREN KUDEAKETA | GESTIÓN K_BULEGOA

Lan lerroa | Línea de trabajo:
Mediación cultural.

Zerbitzu mota | Tipo de servicio:
Secretaría Técnica.

Bezeroa | Cliente:

Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura, Turismoa, Gazteria eta Kirol Departementua.

Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte.

Urtea | Año:
2017

PONTE EN CONTACTO CON KULTIBA: